हार्दिक अनुरोध !

व्यक्तिगत रूपमा अथवा संस्थागत रूपमा यस अभियानमा भाग लिनको लागि तलको फारम भर्नु होला। साथै आफ्ना मित्रहरू, साथी भाइहरू, विद्यार्थीहरू र आफू सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि भाग लिनको लागि अनुरोध गर्नुहोस्। हामीले Online donation दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ। त्यसको लागि केही समय लाग्ने छ।
(Please fill up the form given below to participate in this campaign. We will contact you.)