NIC Nepal doners list

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको निर्माणकालाई हाल सम्म सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संग संस्था को विवरण मुनि उल्लेखित छ! [page is under construction, we are listing all the donors name in very near future]

S.N
Name
Donation Amount
Donated Through
Date
1Loreum Ipsum1000eSewa08/16/2016

   
यदि तपाई पनि यस् महादान अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, निम्न अनुसार सहयोग गर्न सक्नु हुने छ !

  • 1. राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, खाता नम्बर 00100105201853, एभरेष्ट बैङ्क, नयाँ बानेश्वर शाखा काठमाडौँ Swift Code – EVBLNPKA
  • 2. राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, खाता नम्बर 01906322060017, हिमालायन बैङ्क , ठमेल शाखा,काठमाडौँ Swift Code – HIMANPKA
  • 3. नेपालमा eSewa Nepalको माध्यमबाट राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि पैसा पठाउन चाहनु हुन्छ भने यहाँ Click गर्नुहोस् www.nicnepal.org/donation
  • 4. बिदेशमा रहनु हुनेहरुले gofundme.com बाट राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि पैसा पठाउन यहाँ Click गर्नुहोस् www.gofundme.com/nic-nepal

आर्थिक सहयोग गर्ने चाहनेहरूले यी बैङ्कहरूमा नगद जम्मा गरेर भौचरको फोटो nicnepal.mahabir@gmail.com मा पठाउनु होला अथवा 9841592361 मा महाबीर पुन लाइ फोन गर्नुस ।